Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2019

Näringsläckage från en vermikulitlera med konventionell odling jämfört med ogödslad träda

Ulen, Barbro; Etana, Ararso; Larsbo, Mats; Blomberg, Maria

Nyckelord

växtnäringsläckage; jordbruksmark; fosforutlakning

Publicerad i

Ekohydrologi
2019, nummer: 157
Utgivare: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet