Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2018Öppen tillgång

Konsumentens attityd till GMO styrs av det politiska klimatet

Nilsson, Jerker

Sammanfattning

En del rapporter uppger att konsumenter ogillar bioteknik i livsmedelsproduktionen, men enligt en studie som genomförts vid SLU:s ekonomi­institution, är detta en sanning med modifikation. Svenskarnas uppfattningar beror på omständigheterna.Det visar ett experiment där ett antal personer fick uppge sina preferenser under skilda förutsättningar. Den undersökta produkten var en potatissort som har utvecklats till att ge hälso-­ och miljöfördelar. Respondenterna presenterades för olika scenarier om vad politiken säger och vad andra aktörer inom förädlingskedjan tycker. Sedan fick de ta ställning till denna potatissort, när det ena eller det andra scenariot gällde.

Nyckelord

GMO; konsumenter

Publicerad i

Lantbrukets affärer
2018, nummer: 11, sidor: 40-40