Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2018

Handeln styr prisutvecklingen på livsmedel

Nilsson, Jerker

Abstract

Det talas ofta om att lantbrukarnas avräkningspriser utvecklas annorlunda än livsmedelsindustrins priser, liksom de priser som konsumenterna betalar i butikerna. Det förhållandet att priserna i de tre leden utvecklas på olika sätt har behandlats i en krönika i Lantbrukets Affärer 2011, nummer 12. En ny studie, som ännu inte är publicerad, går ett snäpp vidare och kartlägger orsakssambanden mellan prisförändringarna i kedjans olika led. Författaren är grek, men studien bygger på data från den finska livsmedelssektorn, som ju har så pass stora likheter med den svenska att resultaten troligen är överförbara. I båda länderna kännetecknas de olika leden av förädlingskedjan av maktkoncentration. Dagligvaruhandeln i Finland är faktiskt ännu starkare. Två butikskedjor har en sammanlagd marknadsandel på över åttio procent.

Keywords

livmedel; prisutveckling; köttprodukter; mejeriprodukter; ägg

Published in

Lantbrukets affärer
2018, number: 10, pages: 47-47

    UKÄ Subject classification

    Business Administration

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/98925