Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2018Open access

Den enskilde bondens värderingar avgör

Nilsson, Jerker

Abstract

Avräkningspriset för mjölk går upp eller ner, men konsumenternas villighet att betala för mjölkprodukter varierar inte lika mycket. Det är därför förståeligt att mjölkbönder periodvis önskar sig ett alternativ till sitt nuvarande mejeri i förhoppningen att få bättre betalt, även om prisrelationerna mejeriföretagen emellan är tämligen låsta. Några mjölkproducenter vill komma närmare slutmarknaden genom att själva sälja till matvarubutiker och konsumenter. Det kan ske genom ett gårdsmejeri eller genom att några mjölkbönder slår ihop sina påsar.

Keywords

mjölkbönder; mjölkproducenter; ekonomi; gårdsmejeri

Published in

Lantbrukets affärer
2018, number: 8, pages: 38-38

    UKÄ Subject classification

    Business Administration

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/98927