Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bok (redaktörskap)2019

Uppsala Medicinhistoriska förenings årsskrift 2019


Karlmark, Bertil (red.); Appelgren, Lars-erik (red.); Simonsson, Bengt (red.)

Publicerad i

Uppsala medicinhistoriska förening
2019,
Utgivare: Uppsala Medicinhistoriska Förening