Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2019

Senap – inte bara till korv och skinka

Appelgren, Lars-erik

Publicerad i

Uppsala medicinhistoriska förening
2019, sidor: 107-117 Titel: Uppsala Medicinhistoriska Förenings Årsskrift 2019

Utgivare: Uppsala Medicinhistoriska Förening