Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Forskningsartikel - Refereegranskat, 1987

Virkesproduktionens inverkan på renskötselns lavbete - en metodstudie

Wilhelmsson, Erik; Sandewall, Mats; Eriksson, Olof

Publicerad i

Rangifer
1987, Volym: 7, nummer: 2, sidor: 15-32