Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2018Vetenskapligt granskad

Women's entrepreneurship in Swedish forestry. A matter of adaptation or transformation?

Appelstrand, Marie; Lidestav, Gun

Publicerad i

Titel: Contextual Embeddedness of Women's Entrepreneurship : Going Beyond a Gender Neutral Approach
ISBN: 9781472483560, eISBN: 9781315574042
Utgivare: Taylor & Francis