Skip to main content
Other publication, 2018

Yttrande från SLUs vetenskapliga råd för djurskydd om angående uppdrag dnr: 5.2.17-03728/2018, Utvärdering av minkhållningen i Sverige

Berg, Lotta; De Koning, Dirk-Jan; Fall, Nils; Hansson, Helena; Herlin, Anders Henrik; Hultgren, Jan; Jacobson, Magdalena; Keeling, Linda; Lunner Kolstrup, Christina; Littorin, Linnea; Sandberg, Eva; Steen, Margareta; Wall, Helena; Lidfors, Lena; Malmqvist, Jens; Andersson, Märit; Lindqvist, Hanna; Peura, Jussi

Abstract

Detta yttrande är skrivet på uppdrag av Jordbruksverket som har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera djurvälfärden hos minkar inom svensk pälsdjursproduktion och bedöma om produktionen, så som den bedrivs i dag, innebär att djuren ges möjlighet att bete sig naturligt. Uppdraget till det Vetenskapliga rådet är att sammanställa aktuell forskning om minkars naturliga beteende och djurvälfärd.

Keywords

djurvälfärd; mink; pälsdjursproduktion; minkhållning

Published in


Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Breeding and Genetics
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Clinical Sciences
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Clinical Sciences
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Littorin, Linnea
Swedish University of Agricultural Sciences, Vice-Chancellor's Office
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry (AFB)
Swedish University of Agricultural Sciences, SCAW Nationellt centrum för djurvälfärd
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Malmqvist, Jens
Aarhus University
Andersson, Märit
National Veterinary Institute (SVA)
Swedish University of Agricultural Sciences, Ortskansli Skara
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Breeding and Genetics

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/99293