Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Övrig publikation2018Öppen tillgång

Yttrande från SLUs vetenskapliga råd för djurskydd om angående uppdrag dnr: 5.2.17-03728/2018, Utvärdering av minkhållningen i Sverige

Berg, Lotta; De Koning, Dirk-Jan; Fall, Nils; Hansson, Helena; Herlin, Anders Henrik; Hultgren, Jan; Jacobson, Magdalena; Keeling, Linda; Lunner Kolstrup, Christina; Littorin, Linnea; Sandberg, Eva; Steen, Margareta; Wall, Helena; Lidfors, Lena; Malmqvist, Jens; Andersson, Märit; Lindqvist, Hanna; Peura, Jussi

Sammanfattning

Detta yttrande är skrivet på uppdrag av Jordbruksverket som har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera djurvälfärden hos minkar inom svensk pälsdjursproduktion och bedöma om produktionen, så som den bedrivs i dag, innebär att djuren ges möjlighet att bete sig naturligt. Uppdraget till det Vetenskapliga rådet är att sammanställa aktuell forskning om minkars naturliga beteende och djurvälfärd.

Nyckelord

djurvälfärd; mink; pälsdjursproduktion; minkhållning

Publicerad i


Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet