Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2019Öppen tillgång

Mindre förluster, bättre kvalitet i ekologisk äppelodling : steget mellan forskning och praktisk handling

Olsson, Marie; Tahir, Ibrahim; Gustavsson, Karl-Erik

Sammanfattning

Svampsjukdomar leder ofta till en kraftigt reducerad produktivitet i ekologisk äppelodling jämfört med IP-odling. Detta beror främst på att det inte finns några kemiska medel som är godkända för kontroll av lagringssjukdomar innan eller efter skörd. Ett av målen för detta projekt har varit att utveckla ett preparat baserat på naturligt förekommande skyddsämnen som kan motverka svampsjukdomarna och som kan användas även i ekologisk fruktodling. Ett grundläggande krav för att använda och lyckas med ekologiskt växtskydd är att kunskap om skadegörarnas biologi, smittkällor och spridningsperiod finns tillgängligt. Detta projekt syftar därför också till att öka den idag bristfälliga kunskapen om skadegörare och göra denna kunskap tillgänglig för rådgivare och odlare. Resultaten i projektet visade att en blandning av växtoljorna tymol och eugenol har en god effekt på lagringpotential av ekologiska äpplen vid behandling i fält (en gång per månad under säsongen). Denna behandling minskade naturligt svampangrepp under lagring utan att orsaka någon negativ effekt på skörden eller fruktkvalitet (mjukhet, smak och utseende). Vidare visade våra resultat att viktiga smittspridningskällor är mumifierade frukter som lämnats kvar på träden, liksom fallfrukt och nedfallna kart som ligger på marken under träden. Regnvatten, kräfta, vind och insekter bidrar troligen också till smittspridning. Frukt från överdelen av träd hade bättre tolerans mot svampangrepp.

Nyckelord

ekologisk äppelodling; kvalitet

Publicerad i

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2019, nummer: 2019:1Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet