Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2019Öppen tillgång

Ersättningsfoder till nötkreatur vid grovfoderbrist

Spörndly, Rolf; Bergkvist, Göran; Nilsdotter-Linde, Nilla; Eriksson, Torsten

Nyckelord

nötkreatur; ersättningsfoder; grovfoderbrist

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
2019, nummer: 301
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård