Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensartikel2018Vetenskapligt granskad

Effect of replacing barley grain with oat grain in the diet of dairy cows on methane production in vitro

Fant, Petra; Ramin, Mohammad; Jaakkola, Seija; Grimberg, Åsa; Carlsson, Anders; Huhtanen, Pekka

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
2018, nummer: 298, sidor: 121-125 Titel: Proceedings of the 9th Nordic Feed Science Conference, Uppsala, Sweden

Utgivare: Department of Animal Nutrition and Management, Swedish University of Agricultural Sciences

Konferens

9th Nordic Feed Science Conference