Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensartikel1996

Vad är antibiotika och kemoterapeutika? - Till vad används de?

Appelgren, Lars-erik

Publicerad i

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift (KSLAT)
1996, Volym: 135, nummer: 15, sidor: 9-15
Titel: En antibiotikafri animalieproduktion - Är det möjligt? : konferens den 9 oktober 1996
Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Konferens

En antibiotikafri animalieproduktion - Är det möjligt?