Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Artikel i dags-/nyhetstidning2018

Jordbruksforskningen styrs alltmer av ideér utan vetenskaplig grund

Sundström, Jens; Fagerström, Torbjörn

Publicerad i

Dagens nyheter
2018, nummer: 2018-07-28, sidor: 5-5