Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Proceedings (editor)2020Peer reviewedOpen access

Vallkonferens 2020: konferensrapport : 4-5 februari 2020


Nilsdotter-Linde, Nilla (ed.); Bernes, Gun (ed.)

Abstract

Rapporten presenterar resultat från aktuell forskning kring såväl vallens odling och konservering som dess utnyttjande hos idisslare och hästar. Odlingsmaterialets produktion och näringsvärde behandlas, olika strategier och metoder för bete presenteras och vallens betydelse för klimatet diskuteras. Hästen, dess näringsförsörjning och hälsa tas också upp, både i sin roll som betesdjur och som konsument av skördat vallfoder. Goda exempel ges på hur man som lantbrukare kan trimma vallproduktionen med inspiration från Årets Vallmästare och från lantbrukare i EU-projektet Inno4Grass. Konferensen arrangeras av institutionerna HUV, NJV och VPE vid SLU i samarbete med Växa Sverige, Hushållningssällskapet, Greppa Näringen via Jordbruksverket och LRF.

Keywords

vallodling; vallfoderkonservering; vallfoderutnyttjande; utfodring; näringsvärde; uthållighet; bete; skördestrategier; gödslingsstrategier; ekonomi; miljöeffekter; resiliens; idisslare; hästar; Inno4Grass

Published in

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2020, number: 30
ISBN: 978-91-576-9711-0, eISBN: 978-91-576-9712-7
Publisher: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Editors

   • Bernes, Gun

    • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Agricultural Science
   Animal and Dairy Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/102430