Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2022

Bristande uppföljning av ekologisk kompensation

Öckinger, Erik

Abstract

Det saknas rutiner för att ta reda på om Ekologisk kompensation egentligen uppfyller sitt syfte. Det visar ett nyligen avslutat forskningsprojekt vid SLU. Det behöver också skapas möjligheter att samla erfarenheter av tidigare kompensationsprojekt och göra dem sökbara, för att succesivt höja kompetensen i branschen.

Published in

Biodiverse
2022, Volume: 27, number: 2, pages: 18-19

    UKÄ Subject classification

    Social Sciences Interdisciplinary
    Ecology

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/120183