Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2022

Revansch för svart stork?

Thulin, Carl-Gustaf; Sörhammar, Malin; Bohlin, Jonas

Abstract

Svart stork häckade i Sverige till mitten av 1900-talet. Sedan dess har den setts endast tillfälligt. En ny studie gjord av Sveriges lantbruksuniversitet visar att förutsättningarna för en återkomst är relativt goda i södra och mellersta Sverige. Ett återintroduktionsprojekt skulle dessutom kunna gynna många andra arter. Kanske kan Odins svala åter bli en del av landets häckfågelfauna.

Published in

Vår Fågelvärld
2022, number: 2, pages: 18-23