Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Proceedings (editor)2023Open access

Vallkonferens 2023


Nilsdotter-Linde, Nilla (ed.); Bernes, Gun (ed.)

Abstract

Rapporten presenterar resultat från aktuell forskning kring såväl vallens odling och konservering som dess utnyttjande hos olika djurslag samt som protein-och energiråvara. Odlingsmaterialets produktion och näringsvärde behandlas, olika strategier och metoder för bete presenteras och vallens betydelse för klimatet diskuteras. Konferensen arrangeras av institutionerna HUV och VPE vid SLU i samarbete med Växa, Hushållningssällskapet, Greppa Näringen via Jordbruksverket och LRF.

Keywords

Vallodling; vallfoderkonservering; vallfoderutnyttjande; utfodring; näringsvärde; uthållighet; bete; skördestrategier; gödslingsstrategier; ekonomi; miljöeffekter; resiliens; idisslare; grisar; bioraffinering

Published in

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2023, number: 34
ISBN: 978-91-8046-805-3, eISBN: 978-91-8046-806-0
Publisher: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Editors

  • Sustainable Development Goals

   Take urgent action to combat climate change and its impacts
   End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture
   Ensure sustainable consumption and production patterns

   UKÄ Subject classification

   Agricultural Science
   Animal and Dairy Science

   Publication identifier

   DOI: https://doi.org/10.54612/a.5l50sdfpvh

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/120768