Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2023

Livsmedelsförluster av potatis vid odling, skörd, lagring och packeri

Strid, Ingrid; Fernqvist, Fredrik; Thörning, Rebecca; et al.

Abstract

En viktig del i att minska miljö- och klimatpåverkan, stärka odlares och packeriers ekonomi och öka livsmedelsförsörjningen är att så mycket som möjligt av det som odlas tas tillvara så resurseffektivt som möjligt. Syftet med rapporten är att få ökad kunskap om hur mer av produktionen av potatis kan gå vidare till mat. Vår förhoppning är att kunskapen ska leda till insatser och åtgärder som minskar livsmedelsförlusterna och stärker företagen i deras arbete med att få mer av produktionen att bli mat. Undersökningarna har utgått från livsmedelsförluster vid potatisodling och skörd under 2021 samt vid efterföljande lagring och sortering på gård och packeri även under våren 2022. Studien omfattar inte matsvinn i grossist- och detaljistledet, restaurang och storkök eller i hushållen.

Published in

Rapport / Jordbruksverket
2023, number: 2023:2
Publisher: Jordbruksverket