Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007Open access

Effekter av ett förändrat klimat på skogen och implikationer för skogsbruket

Bergh, Johan; Blennow, Kristina; Andersson, Mikael; Olofsson, Erika; Nilsson, Urban; Sallnäs, Ola; Karlsson, Matts

Published in

Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
2007, number: 34
Publisher: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sverige lantbruksuniversitet