Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2012Open access

Den skandinaviska vargens utseende : att vintertid skilja vuxna vargar (äldre än 1 år) från valpar (yngre än ett år)

Aronson Å, Ahlqvist P, Arnemo Jon, Karlsson J

Published in

Faktablad från Viltskadecenter
2012, number: 2012:1ISBN: 978-91-86331-35-1
Publisher: Viltskadecenter, Sveriges Lantbruksuniversitet