Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2015Open access

Generell naturhänsyn och frivilliga avsättningar - mängden död ved och grova träd ökar i framtidens skogslandskap

Lämås, Tomas; Roberge, Jean-Michel; Felton, Adam; Gustafsson, Lena; Jonzén, Jonas; Lundmark, Tomas; Nordin, Annika; Olsson, Håkan; Ranius, Thomas; Sandström, Emma

Published in

Fakta. Skog
2015, number: 2015:10
Publisher: Fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet