Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2016Open access

Passageeffektivitet för nedströmsvandrande laxsmolt förbi ett integrerat vattenintag till spill och turbin vid Bruksfors, Rickleån

Leonardsson, Kjell; Östergren, Johan; Hellström, Gustav; Leander, Johan; Bergman, Eva

Keywords

Akustisk telemetri; Bruksfors; Rickleån; konnektivitet; laxsmolt; passageeffektivitet; smoltavledning; sonar; vandringsförluster; vattenkraft

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2016, number: 2016:9
Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet