Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2017

Miljöövervakning, medborgardata och modellbaserade kartor

Hedenås, Henrik; Snäll, Tord; Adler, Sven; Gardfjell, Hans; Lämås, Tomas; Mair, Louise

Published in

Title: Skog & mark : om tillståndet i svensk landmiljö. 2017
eISBN: 978-91-620-1302-8
Publisher: Naturvårdsveket