Skip to main content
Report, 2021

Livsmedelsförluster i Sverige : metoder för ökad kunskap om livsmedelsproduktionens förluster och resurser

Lindow, Karin; Strid, Ingrid; Wallgren, Torun; Lundh, Åse; Östman, Örjan; Persson Hovmalm, Helena; Larsson Jönsson, Helene; Stenberg, Johan A.; Olsson, Marie

Abstract

Det saknas kunskap om mängder och orsaker till matsvinn, framförallt om förlusterna tidigt i livsmedelskedjan. De studier som finns visar på betydande förluster redan i primärproduktionen vilket leder till ekonomiska förluster för producenter och onödig miljö- och klimatpåverkan. Alla förluster går inte att undvika men att känna till och optimera matproduktionens flöden bidrar till en mer robust livsmedelskedja. När arbete och resurser har använts för att producera den kvalitet som konsumenterna efterfrågar är det mest resurseffektivt att råvaror och produkter når fram till konsumenten och äts upp. Biprodukter från livsmedelsindustrin kan också med annan förädling eller hantering i högre utsträckning ingå i livsmedelsprodukter alternativt utnyttjas som foder istället för att bli avfall.

Published in

Rapport / Jordbruksverket
2021, number: RA21:2
Publisher: Jordbruksverket

Authors' information

Lindow, Karin
Swedish Board of Agriculture
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Molecular Sciences
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Breeding
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Stenberg, Johan A. (Stenberg, Johan A)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Breeding

UKÄ Subject classification

Food Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/111019