Skip to main content
Factsheet, 2015

Framtidens utmaningar för svenska lökproducenter

Mogren, Lars; Björkholm, Anna-Mia;

Abstract

Förstudiens huvudsakliga slutsats är att de svenska lökodlarna efterlyser mer erfarenhetsutbyte och bättre samordning mellan universitet, rådgivare, myndigheter och odlare. För framtiden är det extra viktigt att säkerställa en god lönsamhet för svensk lökodling så den unga generationen vågar satsa. Det finns inte någon stor efterfrågan bland svenska lökproducenter att det ska utvecklas ytterligare dokumentationsverktyg och manualer för kvalitetsutvärdering.

Keywords

lök; kvalitet

Published in

LTV-fakultetens faktablad

2015, number: 2015:2
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Björkholm, Anna-Mia
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/65622