Skip to main content
Factsheet, 2014

Ekologisk produktion med minskad klimatpåverkan

Röös, Elin; Sundberg, Cecilia; Salomon, Eva; Wivstad, Maria;

Abstract

Jordbruket har möjlighet att förutom att minska sina egna utsläpp även bidra till övriga samhällets omställning genom produktion av bioenergi och inlagring av kol i mark. Många av det ekologiska jordbrukets klimatutmaningar är gemensamma för alla typer av jordbruk. Men ekologisk produktion bygger på ett antal principer som tar sig uttryck i ett regelverk, vilket skapar specifika förutsättningar för det ekologiska jordbrukets möjligheter att minska sina växthusgasutsläpp. Här sammanfattas viktiga områden när det gäller klimatpåverkan från ekologiskt jordbruk.

Keywords

Klimatpåverkan, ekologiskt jordbruk,

Published in


Publisher: EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology
Salomon, Eva
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology

UKÄ Subject classification

Food Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/69677