Skip to main content
Factsheet, 2016

Biobaserad utsädespelletering

Johansson, Eva; Newson, William Roy; Kuktaite, Ramune; Fredlund, Kenneth; Malik, Ali

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2016, number: 2016:4
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet