Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2016Open access

Biobaserad utsädespelletering : gynnsamt för miljön och för utveckling och tillväxt hos den unga sockerbetan

Johansson, Eva; Newson, William Roy; Kuktaite, Ramune; Fredlund, Kenneth; Malik, Ali

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2016, number: 2016:4
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet