Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensartikel2017Öppen tillgång

Sockerinnehåll i vallfoder till hästar - behöver man bry sig om det?

Müller, Cecilia

Sammanfattning

Sockerinnehållet i vallfoder är i första hand av betydelse för hästar med någon typ av avvikelse i sin omsättning av glukos, t.ex. hästar med insulinresistens, hästar som får korsförlamning p.g.a. en genetisk defekt i glykogeninlagringen eller hästar med s.k. Cushings sjukdom. Vallfoder för dessa hästar behöver analyseras med avseende på dess innehåll av lättlösliga kolhydrater utöver de mer rutinmässiga analyserna av innehållet av omsättbar energi, smältbart råprotein och mineralämnen. 

Publicerad i

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2017, nummer: 22, sidor: 131-134 Titel: Vallkonferens 2017 : konferensrapport : 7-8 februari 2017
ISBN: 978-91-576-9464-5, eISBN: 978-91-576-9464-5
Utgivare: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Konferens

Vallkonferens 2017