Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2017

Uppfödningens påverkan på slaktkroppens och lammköttets kvalitet

Stenberg, Elin; Arvidsson Segerkvist, Katarina

Published in

Svenska vallbrev
2017, number: 6, pages: 1-2