Skip to main content
Report, 2018

Småskalig och mobil slakt av nötkreatur

Hultgren, Jan; Algers, Bo; Arvidsson Segerkvist, Katarina; Berg, Lotta; Karlsson, Anders; Larsen, Anne; Wallin, Karin; Öhgren, Camilla

Keywords

slakt; nötkreatur; djurvälfärd; köttkvalitet

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2018, number: 48
Publisher: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Öhgren, Camilla
RISE Research Institutes of Sweden

UKÄ Subject classification

Clinical Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/94790