Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2018Öppen tillgång

Småskalig och mobil slakt av nötkreatur : djurvälfärd och köttkvalitet

Hultgren, Jan; Algers, Bo; Arvidsson Segerkvist, Katarina; Berg, Lotta; Karlsson, Anders; Larsen, Anne; Wallin, Karin; Öhgren, Camilla

Nyckelord

slakt; nötkreatur; djurvälfärd; köttkvalitet

Publicerad i

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2018, nummer: 48
Utgivare: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet