Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2006

Bete och vallfoder ger nyttigare kött

Enfält, Ann-Charlotte; Hessle, Anna; Pickova, Jana; Sampels, Sabine; Karlsson, Jenny; Lundström, Kerstin

Keywords

Nötkött; köttraskviga; naturbetesmark; fettsyror; köttkvalitet

Published in

Fakta. Jordbruk
2006,
Publisher: SLU