Skip to main content
Research article - Peer-reviewed, 2018

Slaktkroppsegenskaper och köttkvalitet vid mobil slakt av nötkreatur

Hultgren, Jan; Arvidsson Segerkvist, Katarina; Karlsson, Anders

Abstract

Stark eller långvarig stress före slakt kan gå ut över köttkvaliteten. En mobil slakterianläggning skulle kunna begränsa stressen bland annat genom att biltransporten till ett centralt beläget slakteri undviks. Under ett drygt år studerades djurvälfärden och köttkvaliteten vid slakt av nötkreatur i ett mobilt slakteri med slakt på ett storskaligt konventionellt slakteri som referens. I en tidigare artikel (Djurvälfärd vid mobil slakt av nötkreatur) har djurvälfärdsresultatet redovisats.

Keywords

slakt; slaktförhållanden; stress; köttkvalitet; djurvälfärd

Published in

Svensk Veterinärtidning
2018, volume: 70, number: 9, pages: 22-26

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/96631