Skip to main content
Report, 2018

Hur kan hållbarhet mätas på gården?

Tidåker, Pernilla; Carlsson, Georg; Röös, Elin

Keywords

hållbar växtproduktion; indikatorbaserade ramverk; hållbarhetsverktyg

Published in

Rapport (Institutionen för energi och teknik, SLU)
2018, number: 101
Publisher: Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/97169