Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018Open access

Hur kan hållbarhet mätas på gården? : indikatorer och ramverk för att utvärdera växtodling från olika perspektiv

Tidåker, Pernilla; Carlsson, Georg; Röös, Elin

Keywords

hållbar växtproduktion; indikatorbaserade ramverk; hållbarhetsverktyg

Published in

Rapport (Institutionen för energi och teknik, SLU)
2018, number: 101
Publisher: Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet