Skip to main content
Factsheet, 2018

Future plastics from potato and wheat

Kuktaite, Ramune; Muneer, Faraz; Newson, William; Hedenqvist, Mikael S.; Johansson, Eva

Keywords

potato; wheat; plant breeding

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2018, number: 2018:18
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap